De geschiedenis van het getal is een universele geschiedenis, zij gaat ons allen aan.

Het geeft het unieke mensbeeld weer.

Cijfers stellen de waarneembare exacte buitenkant van dingen voor; de kwantiteit b.v. de 5 vingers aan onze hand, twee ogen.

Getallen daarentegen geven het onzichtbare, het subtiele en abstracte, de kwaliteit weer.

Het zijn trillingsdraden die verbindingen leggen tussen ons bewustzijn en gedrag met de grote kosmische wetten.

Juist wanneer je omgaat met de getallen die je kunt halen uit je geboortedatum en je naam, leer je jezelf vanuit een geheel andere hoek waarnemen en open je vensters naar elkaar toe. Zo leer je jezelf zien als een uniek mens die in relatie staat tot alles wat er om jou heen plaatsvindt

 

Het doel van deze numerologische kennis is:

  • Het waarom te begrijpen van onze aantrekkingskracht; de noodzaak om “heel te worden” op je eigen manier
  • Toleranter worden, omdat we ons karakter in de numerologische aanleg niet kunnen veranderen
  • Direct inzicht te krijgen in het waarom en waarvoor van handelingen, gebeurtenissen
  • Inzicht te krijgen in onze missie op aarde
  • Waarom we bepaalde ziektes krijgen en wat we ervan kunnen leren
  • Waarom we bepaalde beroepen wel of niet kunnen uitvoeren
  • Waarom we zo denken en onze meningen vormen
  • Waarom we zo voelen en reageren
  • Waarom we iets wel of juist helemaal niet willen
  • Het doorleven van de synchroniciteit in alles

Diagnostiek vanuit de numeroscoop:

Ieder getal heeft een kwaliteit en een trilling.

Getallen zijn exacte, meetbare trillingen, ingestraald door kosmische, planetaire werking. De spirituele dimensie van getallen vormt de ziel en componeert het karakter, dat op de dag van onze geboorte als het ware in gegroefd staat, als een soort grondpatroon van je leven.

Door de getallen van onze geboortedag, blijven we aangesloten aan de voltage of energie intelligentie waarvan ze een uitdrukking zijn.

Je zit je leven lang in dat “stopcontact” en trekken op die manier de energie naar ons toe.

Een numeroloog kan inzicht geven in de levensloop en je missie daarin.

Getallen zijn net als kleuren universele frequenties.

 

Zo kan je in mijn praktijk ook gebruik maken van een kleuroscoop.

 
Naast een numeroscoop of kleuroscoop te laten maken kun je van deze vakdisciplines ook gebruik maken om een informatieavond/- dag te laten verzorgen voor een vriendinnengroep, familiereünie of voor een bijzondere gebeurtenis.
 

Als numerologiedeskundige gecertificeerd door Educatief Mandala Instituut (EMI)
Als kleuroscoopdeskundige gecertificeerd door Carly opleidingen

Prijzenlijst
Yoga:€38,- per maand (vier lessen), via Zoom €40,- per maand
Zwangerschapsyoga:€38,- p.m. (vier lessen).
Kinderyoga:€100,- per kwartaal.
Mandala:Afhankelijk van de afspraak word de prijs bepaald.
Tekentherapie:€75,- per uur (inclusief materiaal). Dit kan vergoed worden door uw verzekeraar
Cre-ga:€75,- per maand (2 bijeenkomsten van 2 uur inclusief materiaal).
Numerologie:€60,- per consult.
Kleurocopie:€60,- per consult.