Tekentherapie is een non-verbale psychosociale therapie vanuit het holistisch mensbeeld, waarbij pre-verbale verstoringen zichtbaar worden.
De epigenetische markers kunnen door het werken met beeld beïnvloed worden ten voordele van de hulpvrager.
Je innerlijke verhalen over wie je bent en hoe je naar de wereld kijkt, beginnen in je lichaam.
Nog voordat je hersenen gedachten kunnen vormen en woorden kunnen geven aan je ervaringen, initieert je zenuwstelsel al een reactie die bepaalt of een ervaring bewuster beleeft en verbonden voelt of je in actie komt om te vechten of te vluchten of de beschermende respons vertoont, waarbij je bewustzijn afneemt en je je terugtrekt uit de verbinding.

Iedere leeftijdsfase kan hier gebruik van maken o.a. Kind, jeugd en gezin en voor volwassenen wat een individueel karakter heeft.
Tekentherapie is een kortdurende, toegankelijke therapievorm.
Deze therapie kan een helpende hand bieden bij diverse klachten:

 

Tekentherapeut voor volwassenen

– Burn-out klachten
– Rouw en verlies
– Verwerking van traumatische ervaringen
– Identiteitsproblemen,
– Emotionele- en /of gedragsmatige problemen bij ADHD, ASS, ODD etc.
– Lichamelijke klachten
– Communicatieve beperking door dementie, afasie, CVA, verstandelijke beperking
– Levensfase gerelateerde problematiek
– Verwerking van emoties rondom ziektebeelden
– Zingeving, bewustwording, spiritualiteit en levensvragen
– Verstandelijke beperking

 

Kindertekentherapeut

Als je kind stagneert in zijn groei en ontwikkeling door o.a.:
– Pesten
– Faalangst
– Echtscheiding
– Rouwverwerking
– Negatief zelfbeeld
– Traumatische ervaringen
– (Chronische) pijn lichamelijk of geestelijk
– (Leer)problemen op school.
– Hyperactiviteit,adhd,add of vormen van autisme
– Agressie. Via de tekentaal kan de agressie gereguleerd worden.
Op een speelse en veilige manier wordt het kind zich weer bewust van zijn krachten en talenten en kan deze vol zelfvertrouwen weer inzetten.Voor kinderen is de tekentaal “een natuurlijke uitdrukkingsvorm”, omdat de cortex nog niet volledig werkt. Een taal om te communiceren, te ventileren, te ontladen, op te laden, scheppend bezig te zijn en te fantaseren. Tijdens het tekenen verwerkt het kind zijn indrukken en ervaringen. Als praten (nog) niet lukt, krijgt het beeld een plek en kan verwerking opgang komen. De aandacht voor de tekening helpt het kind dingen te verteren, te ontladen, te accepteren en te reorganiseren. Voor de ouders/leerkrachten wordt het duidelijk wat er in het kind speelt. Zo krijgen zij handvatten en adviezen over het gedrag van het kind.

 

Hoe werkt de (kinder)tekentherapeut.

Vanuit de hulpvraag/klacht geeft de tekentherapeut een tekenopdracht. Via deze tekenopdracht komt het beeld op papier. Deze tekening komt via de motoriek vanuit het onbewuste op papier en kan dus niet liegen. Vaak hoor je ” ik had het anders willen tekenen, maar het is niet gelukt”. Een tekentherapeut helpt het beeld te verwerken en te bewerken en werkt op individuele manier met een cliënt/kind waarbij ingegaan wordt op de klacht of hulpvraag. Via de tekening gaat de tekentherapeut op zoek naar het zelfgenezend vermogen van een cliënt/kind, wat zichtbaar is in iedere tekening, via  het medicijn.

De tekening is de scheidslijn tussen bewust en het onbewuste.
De motoriek fungeert als een hengel om de onbewuste informatie uit de hersenstam en het limbische systeem op te halen, die daarna bewust gemaakt wordt door de cortex.

De tekening wordt met een deskundig oog bekeken door verschillende brillen.

  • wat is de energie en het kleurgebruik in de tekening ?
  • wat is er aan interactie te zien in de tekening ?
  • welke symbolen zijn er gebruikt ?
  • waar is er getekend op papier ? Tijd/Ruimte

Door hier open vragen over te stellen en te luisteren naar het verhaal van een cliënt/kind, help je het beeld dat getekend is te doorleven. De tekentherapeut krijgt duidelijkheid door goed te luisteren naar het verhaal en te kijken naar de tekening wat de beelden die er getekend zijn voor een cliënt/kind betekenen.

De tekentaal hanteert een eigen diagnostiek die tot de dieptepsychologie behoort.

 

Wat is dieptepsychologie in ons vak?

Ieder mens heeft DNA structuur, de genen kunnen zichzelf niet aan of uitzetten, maar wel door inzicht en verwerking  aan of uitgezet worden.

Epigenetica is een gebied in opkomst en laat zien hoe traumatische gegevens van de ene generatie op de andere kunnen doorgeven.

Het lijkt alsof traumatische ervaringen epigenetische markers doorgeven die in de nakomelingen van invloed zijn op de manier waarop ze met stress omgaan.

Zo’n 90 % van de mensen doet in de loop van het leven een traumatische ervaring op. De meesten weten zich te herstellen, maar een kwart, dus niet en zij krijgen psychische en lichamelijke problemen.

We weten inmiddels dat ervaringen in de baarmoeder en in de vroegste fase van je leven heel bepalend zijn voor je verdere ontwikkeling.

Wat je oppakt in de baarmoeder, bevalling en de jonge jaren van jouw leven programmeert je op een bepaalde manier.

In de zich ontwikkelende foetus vormt de oudste deel van het brein zich het eerst. (reptielenbrein-hersenstam)

Het is een heel belangrijk deel van de hersenen want het is verantwoordelijk voor heel belangrijke basisfuncties om te overleven (poepen, plassen, spijsvertering, ademen etc.)

Dit gedeelte van de hersenen wordt als eerste gevormd en omdat het onze primitiefste laag is, die gevormd is in de pré- verbale stadium van ons leven, reageert dit deel van de hersenen niet op taal en dus niet op gesprekstherapie of cognitieve therapie.

Het is in deze fase van de ontwikkeling van het kind dat zich al inprentingen kunnen voordoen maar deze hersenen zijn niet in staat om daar vanuit begrip en analyse mee om te gaan.

De communicatie in deze laag gebruikt vooral fysieke expressie of uitdrukkingsmiddelen zoals bewegen of via de motoriek de beweging op papier zetten.

De inprentingen die we in deze fase krijgen, werken door in de verdere hersenontwikkeling, want vanuit dit reptielenbrein ontwikkelt zich het 2e deel van de hersenen:

 

Het limbische systeem. De eventuele trauma’s die zich in de hersenstam genesteld hebben, zullen zich weer voordoen in het limbische systeem, maar zich dan van de taal bedienen die bij dat systeem hoort (emotioneel)

 

De cortex of hersenschors is het 3e en laatste deel  van de hersenen dat zich ontwikkelt en het deel dat ons tot mens maakt.

Dit hersendeel blijft zich nog lang ontwikkelen tot ons volwassen leven.

Hier is begrip van taal.

En ook dit deel wordt beïnvloed door wat vanuit de hersenstam en het limbische deel krijgt opgedrongen

Dus de drie hersendelen ( hersenstam, limbische systeem en de cortex) resoneren met elkaar.

Met de cortex zijn we ons bewust waardoor we kunnen redeneren, analyseren en kunnen wij ons via taal uitdrukken, wat vaak zo sterk resoneert.

Hierdoor kunnen de eerdere ervaringen die in oudere hersendelen (hersenstam en het limbische systeem) zijn opgeslagen  niet aanbod komen.

Dat betekent als er in deze hersendelen trauma’s en nare ervaringen zijn opgeslagen, dit niet opgelost kan worden met gesprek- of cognitieve therapie.

De oudere hersendelen van het onbewuste stammen uit een pré-verbale fase en zullen daarom alleen goed aangepakt kunnen worden wanneer je ze aanpakt in hun eigen taal, of in een taal die niet gebonden is aan woorden of gebaren, maar zich uitdrukt in energie en beeld.

Het werken met beelden of met het lichaam heeft meer effect dan werken met woorden.

Vandaar de uitspraak: “ een beeld  zegt meer dan 1000 woorden”.

 

Tekentherapie wordt hiermee een goed diagnostisch middel waar een behandelplan uit voortvloeit.

Vanuit dit behandelplan kan er samenwerking zijn met andere vakdisciplines.

 

Als er van de tekentherapie gebruik gemaakt wordt:
Is er eerst een intakegesprek met anamnese. Hieruit volgt een hulpvraag en de tekentherapeut stelt een behandelplan op. Na iedere 6 tekensessies is er een evaluatie.
Bij de zevende keer wordt het schriftelijke verslag mondeling toegelicht met behulp van de gemaakte tekeningen. Bij kinderen blijkt één serie van 6 tekensessies vaak al voldoende te zijn om voor de nodige veranderingen te zorgen. Bij volwassenen duurt dit vaak langer.

De tekentherapie kan vergoed worden door de zorgverzekeraar mits U aanvullend verzekerd bent.
Een verzekeraar die de koepelvereniging RBCZ erkent en/of de beroepsvereniging Tekentaal (VT) geeft deels vergoeding voor Tekentherapie volgens hun polisvoorwaarden.
Aan bovenstaand kunnen geen rechten worden ontleed. Vraag altijd zelf aan uw verzekeraar wat wel en niet vergoed wordt.

Met het oog op de voortdurende kwaliteitsverbetering en bevordering van vakbekwaamheid in mijn beroepsuitoefening ben ik geregistreerd bij RBCZ en aangesloten bij de beroepsvereniging Tekentaal (VT).
SCAG staat voor Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg, een gespecialiseerde geschilleninstantie voor Complementaire en Alternatieve zorg.
www.tekentaal.nl
www.rbcz.nu

En juist in jezelf, in jouw identiteit, gevoel, intuïtie en creativiteit zitten de oplossingen, de onbegrensde mogelijkheden, om gelukkig te zijn.


Prijzenlijst
Yoga:€38,- per maand (vier lessen), via Zoom €40,- per maand
Zwangerschapsyoga:€38,- p.m. (vier lessen).
Kinderyoga:€100,- per kwartaal.
Mandala:Afhankelijk van de afspraak word de prijs bepaald.
Tekentherapie:€75,- per uur (inclusief materiaal). Dit kan vergoed worden door uw verzekeraar
Cre-ga:€75,- per maand (2 bijeenkomsten van 2 uur inclusief materiaal).
Numerologie:€60,- per consult.
Kleurocopie:€60,- per consult.